To sidebar

Tag - specjalista

Entries feed Comments feed

Sunday, January 10 2021

Modele na przykładzie Alstom


Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak buduje się modele budynków? Niewątpliwie dziś nie jest tak, że projektant rysuje i opisuje pomysł, a następnie zespół konstrukcyjny projektuje wszystkie działania w oparciu o ten plan. O nie, na to nie wygląda. Jest wręcz przeciwnie. Najpierw tworzone są modele architektoniczne na podstawie wcześniej utworzonego planu.

Zadaniem takiego modelu jest wizualizacja całego procesu i wyglądu budowanego budynku. Generalnie takie modele są tworzone w następujący sposób. Najpierw projektant pisze i opisuje zamierzenie budynku dokładnie w 2D, czyli nawet na papierze. Później wszystkie dane z tego opisu są wrzucane do specjalnego programu konstrukcyjnego, który je interpretuje. Po takiej interpretacji mamy możliwość przeniesienia jej w trzech wymiarach dzięki specjalnym hologramom budowlanym i dodatkowej technologii 3D. Następnie określany jest stosunek proporcji modelu, który faktycznie przedstawia go w znacznie mniejszej skali. Większość z tych miar jest w tysięcznych, tj. H. Budynek zostanie kilkakrotnie lub kilka tysięcy razy pomniejszony. Modele architektoniczne w tej formie są często obecne jako atrakcja w gotowym budynku. Szkoda byłoby ich marnować, gdy nie są już potrzebne, więc stanowią doskonałą ozdobę w reprezentacyjnym miejscu takiego budynku. Modele są dziś bardzo popularne i szeroko stosowane. Są zaprojektowane i zbudowane odpowiednio do większości dużych wdrożeń na dużą skalę.

- page 1 of 2

nowosci.nowinkii.pl