To sidebar

Tag - odnawialne źródła energii

Entries feed Comments feed

Sunday, January 10 2021

Modele na przykładzie Alstom


Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak buduje się modele budynków? Niewątpliwie dziś nie jest tak, że projektant rysuje i opisuje pomysł, a następnie zespół konstrukcyjny projektuje wszystkie działania w oparciu o ten plan. O nie, na to nie wygląda. Jest wręcz przeciwnie. Najpierw tworzone są modele architektoniczne na podstawie wcześniej utworzonego planu.

Zadaniem takiego modelu jest wizualizacja całego procesu i wyglądu budowanego budynku. Generalnie takie modele są tworzone w następujący sposób. Najpierw projektant pisze i opisuje zamierzenie budynku dokładnie w 2D, czyli nawet na papierze. Później wszystkie dane z tego opisu są wrzucane do specjalnego programu konstrukcyjnego, który je interpretuje. Po takiej interpretacji mamy możliwość przeniesienia jej w trzech wymiarach dzięki specjalnym hologramom budowlanym i dodatkowej technologii 3D. Następnie określany jest stosunek proporcji modelu, który faktycznie przedstawia go w znacznie mniejszej skali. Większość z tych miar jest w tysięcznych, tj. H. Budynek zostanie kilkakrotnie lub kilka tysięcy razy pomniejszony. Modele architektoniczne w tej formie są często obecne jako atrakcja w gotowym budynku. Szkoda byłoby ich marnować, gdy nie są już potrzebne, więc stanowią doskonałą ozdobę w reprezentacyjnym miejscu takiego budynku. Modele są dziś bardzo popularne i szeroko stosowane. Są zaprojektowane i zbudowane odpowiednio do większości dużych wdrożeń na dużą skalę.

- page 1 of 2

nowosci.nowinkii.pl